Aan Veenoord is een schoolverpleegkundige verbonden van Centrum voor Jeugd en Gezin. Zij helpt leerlingen en ouders die vragen hebben over gezondheid, opvoeding, omgaan met elkaar of bijvoorbeeld sexualiteit. Wat de schoolverpleegkundige en het Centrum voor Jeugd en Gezin kunnen betekenen voor leerlingen en ouders van Veenoord lees je in deze informatiebrief.

Schoolverpleegkundige Veenoord:

  • Roxanne Schol 
  • r.schol@cjgrinmond.nl
  • 088-2010000

 

Website CJG Rotterdam Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin op school

CJG Driehoek

Animatie Samenwerken voor een gezonde jeugd

 

 

 

 

'Overtref jezelf, verbaas jezelf'