img

Schooloudercontactpersoon

De Schooloudercontactpersoon
Ouarda Mahsan is onze schoolouder contactpersoon. Zij onderhoudt het contact met ouders/verzorgers en adviseert  en informeert over onderwijs, opvoeding en gezondheid. Ook maakt zij de koppeling naar de thuissituatie. Om het contact met ouders/verzorgers te bevorderen organiseert vmbo Veenoord regelmatig ouderochtenden. Ouders/verzorgers kunnen tijdens deze bijeenkomsten hun ervaringen met elkaar delen.  Ze mogen ook met ideeën komen wat betreft een thema voor de ouderbijeenkomsten.

Hieronder een aantal voorbeelden van thema’s die wij op school organiseren.              

Cursus omgaan met pubers
Deze cursus wordt aangeboden door het centrum jeugd en gezin en bestaat uit zes bijeenkomsten van anderhalf uur. Na afloop van de cursus krijgen alle deelnemers een certificaat mee naar huis.

Klankbordgroep
Op Veenoord is er een klankbordgroep voor ouders, leerlingen en personeel. Bijna elk onderwerp kan besproken worden. Een aantal voorbeelden: hoe gaan we op school om met huiswerk, ouderavonden, veiligheid, schooltijden, schoolgids, ouderbijdrage, missie van de school etc.?

De klankbordgroep komt een paar keer per jaar bijeen om de belangrijkste veranderingen op school te bespreken. Indien u interesse heeft om met ons mee te denken en te discussiëren over schoolse zaken dan kunt u dat doorgeven aan de mentor van uw zoon/dochter. U krijgt daarna van de klankbordgroep een uitnodiging voor de eerstvolgende vergadering waarin u kunt kennismaken met de gehele klankbordgroep.

Meehelpen op school
Wij vinden het erg prettig als ouders op school willen meehelpen tijdens diverse activiteiten rondom thema’s zoals kerstviering en de jaarafsluiting. Maar ook de Open Dag komt er weer aan en hier willen wij graag een aantal ouders bij betrekken die wat over onze school kunnen vertellen en die hun ervaringen zouden willen delen.

Huisbezoeken
Onze schoolouder contactpersoon gaat bij zoveel mogelijk ouders op huisbezoek om nader kennis te maken en om te vertellen wat ze op school doet. Dit om de ouderbetrokkenheid nog meer te bevorderen. Ouders kunnen ook bij haar terecht met praktische vragen. Onze school oudercontactpersoon is aanwezig op maandag en donderdag.