image

Medezeggenschapsraad (MR)

 

Elke school of onderwijsinstelling moet een medezeggenschapsraad hebben.  Zo zijn ouders, leerlingen en personeel betrokken bij het beleid van de school.

Overtref je zelf! verbaas jezelf!

Op Veenoord heb jij de regie in handen!
Je volgt je eigen persoonlijke leerroute.
Je doet waar mogelijk vakken op een hoger niveau (BB/KB/TL). 
Je leert eigen keuzes maken en zet prestaties neer waar je trots op kunt zijn. 

>>LEES VERDER>>

 

Rechten medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad heeft de volgende rechten:

• Informatierecht

Het schoolbestuur moet de medezeggenschapsraad tijdig alle informatie geven die de raad nodig heeft om goed te functioneren.

• Adviesrecht

Het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de medezeggenschapsraad. Bijvoorbeeld een besluit over de aanstelling van een nieuwe directeur.

• Instemmingsrecht

Voor bepaalde besluiten van het schoolbestuur is instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Bijvoorbeeld bij verandering van het schoolreglement.

Medezeggenschapsraad op Veenoord

De MR op Veenoord bestaat uit ouders en personeel, terwijl ook  leerlingen deel kunnen uitmaken van de MR. In het medezeggenschapsreglement van de school staat hoe de verkiezingen voor de medezeggenschapsraad verlopen.

Op Veenoord VMBO kan de MR uit vier ouders en/of leerlingen en vier personeelsleden bestaan. Dit schooljaar bestaat de MR uit 2 pesoneelsleden.

Wilt u meer weten, of hebt u interesse om in de toekomst lid van de raad te worden, neem dan contact op met de voorzitter, dhr. Boer mboer@lm-vo.nl

'Overtref jezelf, verbaas jezelf'