img

Magister handleiding

Magister is een geautomatiseerd leerlingvolgsysteem; hierin staan alle gegevens van uw kind(eren) opgeslagen zoals naam, adres, geboortedatum, maar ook het rooster, behaalde cijfers en afwezigheid. 

Hieronder kunt u de handleiding downloaden waarin staat uitgelegd hoe u bijvoorbeeld voor de eerste keer kunt inloggen en verschillende schoolgegevens kunt bekijken.