img

Klankbordgroep

Op Veenoord is er een klankbordgroep voor ouders, leerlingen en personeel. Bijna elk onderwerp kan besproken worden. Een aantal voorbeelden: hoe gaan we op school om met huiswerk, ouderavonden, veiligheid, schooltijden, schoolgids, ouderbijdrage, missie van de school etc.?

De klankbordgroep komt een paar keer per jaar bijeen om de belangrijkste veranderingen op school door te spreken. De vergaderingen worden genotuleerd. Deze notulen zijn ter inzage op school aanwezig.

Indien u interesse heeft om met ons mee te denken en te discussiëren over schoolse zaken dan kunt u dat doorgeven aan de mentor van uw dochter/zoon. U krijgt daarna van de klankbordgroep een uitnodiging voor de eerstvolgende vergadering waarin u kunt kennismaken met de gehele klankbordgroep. Of print de aanmeldingsbrief en vul deze in, uw zoon/dochter kan deze bij de mentor afgeven. De klankbordgroep zal dan contact met u opnemen.

Aanmeldingsbrief klankbordgroep

In de Klankbordgroep worden de ouders door de volgende dames vertegenwoordigd:

Diana van Ees (voorzitter)
Na 15 jaar actief te zijn geweest op de basisschool van mijn dochters moest ik met mijn werkzaamheden in de ouderraad stoppen. Dit omdat de jongste ( Nathalie) de basisschool ging verlaten. Vanuit deze ervaring weet ik als geen ander hoe belangrijk het is als ouders mee te denken en mee te doen in schoolse zaken en niet schoolse zaken. Daarom heb ik besloten om mij aan te melden bij de klankbordgroep. Wij kunnen echter niet alles op ons nemen en vragen u om eventueel met feestdagen, sportdagen en een dagje uit, ons en het team  te ondersteunen.

Monique Tegelaar ( 2e voorzitter) 
Na jaren werkzaam te zijn geweest als hypotheekadviseur ben ik nu de trotse moeder van 2 prachtige dochters, Niké (15) en Zoë (17), waarvan er 1 op deze school zit. Omdat de wereld en de school voortdurend veranderen heb ik me aangemeld bij de klankbordgroep . Als ouder vind ik het belangrijk om je verantwoording te nemen en een steentje bij te dragen. Dus ook bij de jaren op school wil ik zoveel mogelijk betrokken zijn. Wat voor de leerlingen op deze school heel belangrijk is, is dat zij het gevoel hebben dat zij er ook op school niet alleen voorstaan en dat er naast de leraren ook ouders zijn die betrokken zijn bij deze belangrijke tijd in hun leven. Door onze krachten en kennis te bundelen hoop ik ervoor te zorgen dat mijn dochter later op een positieve manier terug kijkt naar haar jaren op Veenoord. Je wilt toch dat je kind een veilige, leuke en leerzame tijd op school heeft! Ik zal me daar ten aller tijde voor inzetten!!

Update April 2012:

“Goed zo!”

In 2011 vroeg de schoolleiding of er een ouder van de klankbordgroep bereid was deel te nemen aan het programma Positive Behavior Support – Goed gedrag kun je leren!. Sinds die tijd probeer ik aan dit programma, wat wij op onze school “Goed zo!” noemen, mijn steentje bij te dragen.

De bedoeling van het programma is de leerlingen op een dusdanige positieve manier te benaderen met gevolg dat de leerlingen positief gestimuleerd worden waardoor uiteindelijk deze positieve houding haar uitwerking gaat vinden in het gedrag en de schoolresultaten van de leerlingen. Ongewenst en asociaal gedrag zal door deze aanpak verminderen.

Uitgangspunt zijn de waarden die wij op school, als leerlingen en leraren, belangrijk vinden. Na diverse lessen hieraan besteed te hebben zijn de volgende waarden er met een enquête onder de leerlingen en leraren uitgekomen:


Om deze vier belangrijke waarden veelvuldig bij de leerlingen onder de aandacht te brengen zijn er al verschillende projecten en lessen in de klassen gegeven. Er is een poster-wedstrijd uitgeschreven. De leerlingen moesten een poster maken waarin deze 4 waarden terugkomen. De winnaars zijn inmiddels bekend gemaakt en in het zonnetje gezet. De winnende posters zijn ingelijst en op school opgehangen. Er zijn diverse kleine onderzoekjes geweest waaruit hopelijk zal blijken hoe een klas beter kan functioneren om tot betere resultaten te komen of om bijvoorbeeld de pauzes rustiger en opgeruimder te laten verlopen.

Tijdens studiemiddagen en vergaderingen van het “Goed zo!” team wordt er  bekeken en overlegd waar de verbeterpunten liggen en op welke wijze deze het best kunnen worden aangepakt. Er is/zal, in en om de klas, veelvuldig aandacht besteed worden aan het positief benaderen van elkaar en aan het handhaven van de gedragsverwachtingen, goed gedrag zal positief gestimuleerd worden.

Duidelijk is dat er niet verwacht kan worden dat ongewenst gedrag per direct kan worden uitgebannen. Door de hedendaagse maatschappij zullen wij ons altijd moeten blijven ontwikkelen om de leerlingen positief te stimuleren zodat zij zich veilig voelen, betrokken zijn en respect hebben voor leerlingen en leraren waardoor zij de groei kunnen doormaken die wenselijk is voor hetgeen zij tijdens en na deze schooltijd wensen te doen.

Monique Tegelaar
Klankbordgroep