image

Downloads

Alle documenten op een rijtje

Overtref jezelf! Verbaas jezelf!

Op Veenoord heb jij de regie in handen!
Je volgt je eigen persoonlijke leerroute.
Je doet waar mogelijk vakken op een hoger niveau (BB/KB/TL). 
Je leert eigen keuzes maken en zet prestaties neer waar je trots op kunt zijn. 

>>LEES VERDER>>

Publicaties

Klik hier voor de folder #school4sport&lifestyle Veenoord

Scholen op de kaart

Klik hier voor het openen van het verzuimprotocol.
Klik hier voor het openen van het schoolplan 2018-2022
Klik hier voor de schoolgids 2019-2020
Klik hier voor het leerlingenstatuut LMC
Klik hier voor het examenreglement en programma
van toetsing en afsluiting 2019-2020

PTA's:
Er is in ons pta van 2019-2020 een aanpassing gedaan in het kader van het vernieuwd vmbo. Er zijn minder toetsen opgenomen in het examenprogramma in vergelijking met het oude pta om de leerlingen minder te belasten in de voorbereiding naar het examen.
Heeft u hierover vragen dan kunt u terecht bij de examensecretaris of de locatieleider.
PTA3BBL 2019
PTA3KBL 2019
PTA3LWT 2019
PTA3TL 2019
PTA4BBL 2019
PTA4KBL 2019
PTA4LWT 2019
PTA4TL 2019

'Overtref jezelf, verbaas jezelf'