Onderwijsvisie

JOUW ONDERWIJS!
Het onderwijs op de Veenoord is volop in ontwikkeling. Met elkaar werken we aan een manier van leren die naar ons idee het beste past bij onze leerlingen. Onze onderwijsideeën op een rijtje:

De leerling centraal
We vinden dat we bij alles wat we de leerlingen willen leren moeten kijken wat de beste manier is om dat te doen. Al jarenlang is duidelijk dat klassikale instructie bij onze leerlingen slecht werkt. We zoeken naar werkvormen die niet uitgaan van het boek (de methode) maar die uitgaan van de mogelijkheden van de leerlingen.

Competentiegericht leren
Om te kunnen functioneren in de maatschappij hebben onze leerlingen vaardigheden (competenties) nodig die we op school willen ontwikkelen. In overleg met vervolgopleidingen en het bedrijfsleven stellen we vast wat de gewenste vaardigheden zijn en daarop richten we ons.

Kennis
Bezig zijn met vaardigheden wil niet zeggen dat kennis niet meer belangrijk zou zijn; natuurlijk moet er worden gewerkt aan een bepaalde basiskennis en daarbij moeten leerlingen gewoon aan het eind van de schoolperiode hun examen kunnen doen. Het gaat er dus niet om óf kennis belangrijk is, maar het gaat er wél om op welke manier leerlingen zich die kennis eigen maken. Er zullen altijd momenten blijven bestaan waarop een docent instructie geeft aan een groep leerlingen.

Integratie tussen vakken
In de vernieuwde basisvorming is gezocht naar een manier om de diverse vakken op school duidelijker met elkaar te verbinden. Vakken die veel met elkaar te maken hebben zijn samengevoegd in leergebieden. Zo zijn in het leergebied Mens en Natuur vakken als science, biologie en verzorging ondergebracht, een heel logische combinatie.

Prestaties
We zijn ervan overtuigd dat je leerlingen kunt motiveren door met prestaties te werken. Prestaties zijn grotere opdrachten waarbij de leerlingen al werkend in aanraking komen met de inhoud van verschillende leergebieden, de gevraagde kennis en de benodigde vaardigheden. Door leerlingen keuzemogelijkheden te geven vergroten we het verantwoordelijkheidsgevoel voor de opdracht die ze uit moeten voeren.

Praktisch werken
Onze vmbo-leerlingen hebben behoefte aan praktische opdrachten; op elk gebied binnen onze school wordt ernaar gestreefd om de lessen zo praktisch mogelijk te maken en daarmee het onderwijsaanbod te richten op de behoefte van de leerlingen.

Onze onderwijsontwikkeling draait om deze punten. We vinden het belangrijk dat leerlingen zich goed voelen op school en in de manier waarop we ons onderwijs inrichten. We willen tegen de leerlingen kunnen zeggen: Het is JOUW ONDERWIJS!