img

Vmbo Basis en -kader

De mentor of clusterdocent
Op Veenoord vinden wij het belangrijk dat de overgang van de basisschool naar de middelbare school zo gemakkelijk mogelijk is. Daarom krijg je in de onderbouw les van clusterdocenten. Dit zijn docenten die lesgeven in verschillende vakken. Je krijgt dus het grootste gedeelte van de dag les van je clusterdocent. Op die manier hoef je niet aan heel veel verschillende docenten te wennen. Je clusterdocent is gelijk ook je mentor. Je kunt met hem of haar praten wanneer je vragen of problemen hebt. Ook bespreek je met je clusterdocent je schoolresultaten. Voor de ouders of verzorgers is de clusterdocent ook het aanspreekpunt. 

Het onderwijs en determinatie
Veenoord biedt de eerste twee leerjaren ongedeeld vmbo aan. Er wordt nog geen onderscheid gemaakt in niveau binnen de school. Eerst wordt er gekeken hoe het met je gaat. Pas na de onderbouw wordt duidelijk welke richting het beste bij je past en welke leerweg voor jou het meest geschikt is. In het eerste jaar word je in een klas geplaatst op basis van testen en het advies van de basisschool. Aan het einde van dit jaar volgt er een voorlopig leerwegadvies. Wanneer er nog twijfel bestaat krijg je in het tweede jaar les op twee niveaus. Bij het maken van de definitieve keuze voor je niveau wordt er naar meer gekeken. Bijvoorbeeld naar je werkhouding en je inzet. Ook wordt er halverwege het tweede jaar nog een Cito-leerweg adviestoets afgenomen. Pas dan volgt er een definitief, bindend leerwegadvies. Dit proces noem je determinatie.

Leergebieden en vakken
In de onderbouw krijg je les in leergebieden. Deze leergebieden bestaan uit vakken die veel met elkaar te maken hebben. Zo leer je het verband te zien tussen de verschillende onderwerpen. De leergebieden zijn: Mens& Maatschappij, Mens en Natuur, Kunst & Cultuur en Sport en Bewegen. Daarnaast zijn er de vakken Nederlands, Wiskunde, Engels en Mentorlessen.

Vakoverstijgende programmaonderdelen
Natuurlijk proberen we ons onderwijs zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Daarom vinden er vakoverstijgende programmaonderdelen plaats. Zo zijn er themadagen, havenexcursies, projectweken en een beroepensafari.