image

Veenoordrooster

Op Veenoord werken we met een bijzonder rooster waarin kennis & skills centraal staan. Samen met je persoonlijke coach werk je aan je eigen ontwikkeling

test

Portfolio en Diploma

op de pagina Portfolio en Diploma

Start van de Dag en Skillsuren

Je start elke dag samen met je coach en klas. Je plant de lesdag, doet het laatste huiswerk en maakt je klaar voor de andere lessen. In de ochtend werk je vooral aan kennisvakken. Je krijgt op een afwisselende manier lessen van 60 minuten. Met behulp van studieplanners en in overleg met docenten werk je op je eigen niveau en leer je eigen keuzes maken. Jij hebt de regie!

In de middag is het tijd om te leren door te doen en krijg je de kans om je eigen skills te ontwikkelen. Tijdens de skills-lessen doe je activitei­ten die er écht toe doen. Denk aan het organiseren van een schoolfeest of het verzorgen van een diner voor bewoners uit de wijk. Leerlingen organiseren de school! Je maakt excursies en kunt een periode stagelopen.

In de onderbouw kan je kiezen voor de Sportklas, Cultuur­klas of Skillsklas. Je werkt aan je eigen ontwikkeling op een manier die bij jou past! Jij hebt de regie in handen! Op vrijdagmiddag hebben we Keuze­werktijd (KWT) waarin je de weektaken kunt afronden. In overleg met je coach kies je vakken waar je nog extra tijd aan wilt besteden.!

'Overtref jezelf, verbaas jezelf'