img

Theater- en kunstklas

Voor leerlingen die houden van dansen, toneel, muziek, tekenen en schilderen is er op Veenoord een theater- en kunstklas. De nadruk ligt op plezier hebben in alles wat met theater en kunst te maken heeft. 
De theater- en kunstklas zijn samengesteld uit leerlingen uit verschillende leerjaren. Deze leerlingen krijgen door het jaar heen verschillende workshops en werken toe naar een presentatie.
Hoewel de nadruk ligt op plezier, leren deze leerlingen zich goed presenteren en dat is in veel verschillende beroepen erg belangrijk.

Theaterklas
Op Veenoord hebben wij een mooi theaterlokaal met veel licht- en geluidfaciliteiten. Daar wordt goed gebruik van gemaakt, maar waar nodig gaan wij ook buiten de school theatergevoel opsnuiven, zoals een voorstelling bezoeken aan theater Zuidplein. Natuurlijk in dienst van waar je daarna zelf mee aan de slag gaat!

Kunstklas
In het kunstlokaal zijn er evenveel materialen als mogelijkheden. Elke week wordt er een nieuwe workshop georganiseerd met steeds verschillende materialen. Kunst maken is leuk, maar kunst bekijken en beleven vinden we ook heel belangrijk. Daarom gaan we elk jaar samen met de theaterklas naar een museum en een theatherstuk.