image

Starten in klas 1

We willen de overgang naar de middelbare school zo gemakkelijk mogelijk laten verlopen 

Veenoordrooster: Kennis & Skills

 

 

>>LEES VERDER>>

Starten in klas 1

Daarom krijg je in de onderbouw les van kerndocenten. Dit zijn docenten die lesgeven in meerdere vakken. Je krijgt dus een groot deel van de dag les van je kerndocent die ook je mentor en coach is.

In klas 1 en 2 krijg je les in de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde. Daarnaast krijg je les in leergebieden. Leergebieden bestaan uit vakken die veel met elkaar te maken hebben. Zo leer je het verband te zien tussen de verschillende onderwerpen. De leergebieden zijn: Mens & Maatschappij, Mens en Natuur, Kunst & Cultuur en Sport en Bewegen.

In de middag staat de ontwikkeling van jouw vaardigheden centraal en kan je kiezen voor de Skillsklas, Cultuurklas of Sportklas.

 

 

 

 

'Overtref jezelf, verbaas jezelf'