image

Voorlichtingsavond sectorkeuze 2de leerjaar

image
image

Voorlichtingsavond op maandag 16 maart om 19.00 uur voor de ouders/verzorgenden van alle 2de klassers

 

Geachte ouder/verzorger,

Aan het eind van het tweede leerjaar moeten de leerlingen van leerjaar 2 een keuze maken voor de sector waarmee zij in de bovenbouw verder gaan.

In onze bovenbouw, dus leerjaar 3 en 4, kan gekozen worden voor Zorg&Welzijn en Dienstverlening&Producten. Dat is een wijziging ten opzicht van vorig schooljaar, want toen was er nog de mogelijkheid om te kiezen voor Economie&Ondernemen.

Het is dus van belang dat wij u goed voorlichten over het beste programma dat uw kind kan volgen en hoe de vervolgstudie in het Middelbaar beroepsonderwijs bereikt kan worden.

De definitieve keuze voor de sector moet aan het eind van deze maand gemaakt zijn. Vandaar dat wij u uitnodigen voor een voorlichtingsavond op maandag 16 maart om 19:00 uur. De school is open vanaf 18:45 uur.

In de week voor deze avond krijgt u nog verdere informatie toegestuurd.


Met vriendelijke groet, mede namens de mentoren,


Theo Peters

teamleider

 

Handtekening

Veenoord 15 – 3079NH Rotterdam l Postbus 9244 -3007AE Rotterdam

T  010-4832344 l E tpeters@lmc-vo.nl l W www.veenoord.info

'Overtref jezelf, verbaas jezelf'