image

Stand van zaken examens/diploma Veenoord

image
image

Lees hier het laatste nieuws.....

 

Aan de ouders/verzorgers van onze examenkandidaten

Rotterdam, 25 maart 2020

 

Beste ouder(s) en verzorger(s),

De minister van Onderwijs heeft afgelopen dinsdag besloten dat de Centrale Examens en het CSPE (praktische examens) dit jaar, als gevolg van de Corona-crisis, niet door zullen gaan. Examenleerlingen worden wel in staat gesteld om een volwaardig diploma te behalen waarmee ze kunnen doorstromen naar vervolgonderwijs. Voor het behalen van het diploma zal het Schoolexamen bepalend zijn. Het Schoolexamen dient voor 1 juni afgerond te zijn. Daarna is er nog gelegenheid voor herkansingen. De zak- en slaagregeling zal later nog bepaald worden door de minister.

Met dit bericht wil ik u nader informeren over de wijze waarop Veenoord wil omgaan met de ontstane situatie. Het Schoolexamen op Veenoord bestaat uit al het gemaakte schoolwerk en bijhorende toetsen/cijferopdrachten uit klas 3 en 4. Voordat de Coronacrisis uitbrak was het de planning dat de examenleerlingen voor 4 april het Schoolexamen afgerond zouden hebben. De start van de examens stond immers gepland op 6 april. Dit betekent dat leerlingen het overgrote deel van het Schoolexamen al klaar hebben.

Op dit moment inventariseren de vakdocenten welke onderdelen er nog gedaan moeten worden. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden om onderdelen op afstand af te ronden. Het mondelinge examen Engels (Taaldorp) zal bijvoorbeeld via een beeld/geluidsverbinding (Skype/WhatsApp) worden afgenomen.

Eind van deze week hebben we voor elke examenleerling precies in beeld welke onderdelen van het schoolexamen nog gedaan moeten worden. Dan weten we ook of leerlingen nog naar school moeten komen om onderdelen van het Schoolexamen te doen. We streven ernaar om dat tot een minimum te beperken. We zullen u eind van deze week informeren over de laatste stand van zaken. 

De examenleerlingen hebben vorige week bij de sluiting van de school al studieplanners en schoolwerk meegekregen die vooral gericht waren op het afronden van het Schoolexamen. De leerlingen weten zelf behoorlijk goed wat er nog moet gebeuren. We hebben gisteren wel een aantal signalen ontvangen van leerlingen die dachten dat ze het diploma al binnen hadden. Dat is niet het geval. De komende weken moet er thuis nog flink gewerkt worden. Mijn oproep aan u is om het gesprek aan te gaan met uw zoon of dochter en afspraken te maken over het schoolwerk voor komende weken.

We streven ernaar om leerlingen het Schoolexamen af te laten ronden voor de start van de meivakantie op 18 april. Met daarbij wel de aantekening dat er altijd een uitloop mogelijk is tot 1 juni 2020.       

We zitten op dit moment in een onwerkelijke en onzekere periode. Een periode waarin dingen gebeuren en maatregelen zijn genomen die tot voor kort onvoorstelbaar waren maar nu werkelijkheid zijn. We gaan ervan uit dat op een zeker moment het gewone (school)leven weer zijn loop zal hebben. Wij zijn dan ook vastberaden om samen met u ervoor te zorgen dat uw zoon of dochter straks met een mooi diploma kan doorstromen naar het MBO!!!

Heeft u nog vragen of zorgen neem dan contact op met de mentor van uw kind.

Met vriendelijke groet,

 

A.J. (Ale) Wynia

locatiedirecteur

 

Handtekening

Veenoord 15 – 3079NH Rotterdam l Postbus 9244 -3007AE Rotterdam

T  010-4832344 l E awynia@lmc-vo.nl l W www.veenoord.info

 

 

'Overtref jezelf, verbaas jezelf'