image

Studiedag

image
image

Zoals al in de voorgaande Nieuwsbrieven is aangekondigd, is er dinsdag 12 november 2019 een studiedag voor al ons personeel.
Er zijn die dag geen lessen.


Op maandag 9 december 2019 worden er voortgangsgesprekken gehouden. Uw kind presenteert dan zijn/haar vorderingen op gebied van kennis en kunnen aan u en aan de mentor(en). Ook die dag zijn er geen lessen. Houdt u wel wat mogelijkheden vrij in uw agenda?!

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Met vriendelijke groet, mede namens de schoolleiding,


Theo Peters

teamleider onderbouw

'Overtref jezelf, verbaas jezelf'