image

Staking

image
image

Beste ouders/verzorgers,

Op woensdag 6 november staakt het onderwijs in Nederland tegen het lerarentekort en de hoge werkdruk. Maar ook voor kleinere klassen en goede arbeidsvoorwaarden voor alle collega’s in het primair- en voortgezet onderwijs. Veenoord steunt deze actie en sluit zich aan bij de staking.

Op 6 november vallen alle lessen uit en zijn de leerlingen vrij.

Wij hopen op uw begrip en steun.


Met vriendelijke groet,

Directie Veenoord

'Overtref jezelf, verbaas jezelf'