image

Afsluiting keuzevakken klas 3 & 4

image
image

Aan de ouders/verzorgers van alle examenleerlingen klas 3 & 4

In de bijlage/link  vindt u een brief met belangrijke informatie over de afsluiting van de keuze- en profielvakken van de eerste periode.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De examencommissie van Veenoord

'Overtref jezelf, verbaas jezelf'