Veenoord nieuws

image
image

Laatste nieuws over komende week! 

Geachte ouders/verzorgers,

  • Dinsdag 28 mei is er een algemene staking in het OV. De lessen op school gaan echter gewoon door. Wij gaan ervan uit dat de leerlingen lopend of op de fiets naar school komen en anders gebracht worden. Misschien kunt u in het laatste geval samen met de ouder van een medeleerling iets regelen. Het is wel goed om er rekening mee te houden dat het drukker zal zijn op de weg.
  • De derdejaars zijn nu klaar met hun stage en worden maandag weer volgens rooster op school verwacht
  • De tweede klassen hebben maandag lessen sectororiëntatie. Zij gaan een circuit volgen bij de sector Economie&Ondernemen en bij de sector Zorg&Welzijn. Na deze lessen maken wij de keuze, die bij voortgangsgesprekken tussen ouder, mentor en leerling al aan de orde is geweest, definitief. Uw kind krijgt daarvoor komende week een brief mee, die u dan ondertekend weer mee terug kan geven.
  • De examenkandidaten van klas 4 zijn nu klaar met hun examens. Er is alleen nog een toetsmoment, vooral de rekentoets, op dinsdag 28 mei. De betreffende leerlingen zijn hiervan op de hoogte.
  • Op maandag 3 juni is er een studiedag voor al het personeel. Er zijn dan dus geen lessen. De leerlingen zijn dus in verband met de hemelvaartvakantie vrij van donderdag 30 mei tot en met maandag 3 juni en komen op dinsdag 4 juni weer naar school.

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, namens de schoolleiding,

 

Theo Peters

teamleider onderbouw

 

'Overtref jezelf, verbaas jezelf'