Op bezoek 6 juni en 20 juni

image
image

Brief aan ouders/verzorgers. Het project op bezoek gaat weer van start. In dit project proberen wij onze leerlingen en hun ouders kennis te laten maken met elkaars manier van leven en de gewoontes die daarbij horen. 

 

Rotterdam, 27-05-2019


Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Op Veenoord vinden wij het een hele belangrijke taak om onze leerlingen voor te bereiden op het samenleven in de maatschappij en een zogenaamde “wij-cultuur” te creëren. Rotterdam, dus ook onze school, wordt bevolkt door mensen met veel verschillende achtergronden. Het is heel belangrijk dat onze leerlingen elkaar beter leren kennen, meer leren over elkaars achtergrond en gaan ontdekken wat hen bindt. Eén van de manieren om dit te bereiken is ons project “Op bezoek”.

In dit project proberen wij onze leerlingen en hun ouders kennis te laten maken met elkaars manier van leven en de gewoontes die daarbij horen. We gaan dan ook daadwerkelijk bij elkaar op bezoek.

In elkaars wijk, bij elkaar thuis en wij gaan zelfs op bezoek in elkaars gebedshuis of bijzondere plek.

Wij willen u, ouder(s) en/of verzorger(s), graag laten weten dat we dit jaar elkaars gebedshuizen bezoeken op donderdagochtend 6 juni 2019. De leerlingen van klas 1 gaan naar de synagoge, de leerlingen van klas 2 naar de kerk en de leerlingen van klas 3 naar de tempel. De leerlingen moeten om 08.30 uur op school zijn, tenzij de mentor een afwijkend tijdstip heeft afgesproken met de klas. Ook maken willen wij u erop attent maken dat wij bij deze bezoeken ons houden aan de regels van het gebedshuis. Dit betekent dat de jongens bij de synagoge een keppeltje zullen dragen en bij de tempel alle leerlingen de schoenen uit moeten doen. Na de bezoeken worden de lessen op Veenoord hervat volgens aangepast rooster.

 

Wij vertrouwen erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Alle docenten van “Op bezoek”

'Overtref jezelf, verbaas jezelf'