Afspraken komende weken

image
image

Afspraken omtrent Hemelvaart, suikerfeest en de laatste weken

 

Geachte ouders/verzorgers,

Een aantal afspraken voor de komende weken sommen wij op:

*Donderdag 30 mei tot en met maandag 3 juni zijn de leerlingen vrij in verband met Hemelvaartsdag.
Op maandag 3 juni is de school wel bereikbaar;

* Volgende week is het Suikerfeest. Ouders die hun kind een dag thuis willen houden in verband met dit feest, moeten dit doorgeven aan de receptie, met een briefje of telefonisch. Als het niet goed wordt doorgegeven blijft de absentie van uw kind als ongeoorloofd absent (OA) staan, met mogelijk een automatische melding bij leerplicht tot gevolg.

* Maandag 27 mei hebben de leerlingen van klas 2 een sectordag gehad waarbij zij een indruk kregen van de soort lessen die in de derde klas bij Economie & Ondernemen en bij Zorg & Welzijn gegeven worden. Het is fijn als u met uw kind nog eens de keuze voor het volgende leerjaar doorneemt. Eventuele veranderingen graag aan de mentor doorgeven, uiterlijk dinsdag 4 juni.

* Woensdag 5 juni wordt aan alle leerlingen van klas 2 de brief meegegeven met daarop de leerweg die de leerling in klas 3 gaat volgen, de sector en eventueel het keuzevak. Wilt u die brief goed controleren en daarna een kopie weer ondertekend mee teruggeven aan uw kind.
Op donderdag 6 juni gaan de leerjaren 1 t/m 3 op bezoek in verschillende gebedshuizen. In de bijlage vindt u een brief met informatie hierover.

* Maandag 10 juni is het tweede Pinksterdag en is de school gesloten.
Op woensdag 12 juni speelt een team van brugklasleerlingen in het Spartastadion om de LMC-cup. Alle 24 scholen van ons bestuur zijn met een team vertegenwoordigd.

* Maandagavond 17 juni wordt de kennismakingsavond voor de nieuwe brugklassers gehouden. De avond begint om 19:30 uur.

Wij hopen u hiermee weer voldoende te hebben geïnformeerd.


Namens de schoolleiding,

Met vriendelijke groet,


Theo Peters

teamleider onderbouw

'Overtref jezelf, verbaas jezelf'