Nieuws

image
image

U leest hier over de examenresultaten, cultuurdag, schoolreis en de cito-toetsen

Aan de ouders/verzorgers van al onze leerlingen

Geachte ouder/verzorger,

 Onderstaand bericht is via de e-mail verspreid. Als u dit bericht niet ontvangen hebt, is uw juiste e-mailadres niet bij ons bekend. Wilt u dit juiste adres doorgeven door een e-mail te sturen naar info.ve@lmc-vo.nl

 

Hieronder een aantal zaken die van belang zijn:

-          De examenresultaten zijn hoopvol. Van de 66 leerlingen die opgegaan zijn voor het examen zijn 10 leerlingen nog niet geslaagd. Zij hebben meegedaan met de herkansingen en we hebben daar positieve verwachtingen van. Er zijn zes leerlingen die zelfs wiskunde op TL/mavo niveau hebben gedaan en dit ook gehaald hebben! Op vrijdag 28 juni komt de uitslag van het herexamen binnen en wordt de diploma-uitreiking gehouden.

-          Donderdag 20 juni wordt er weer een cultuurdag gehouden voor de leerlingen van klas 1 t/m 3.

Eenheid in verscheidenheid is het thema dit jaar. Voorgaande edities gingen we voornamelijk in op de verschillen in verscheidene culturen. Deze editie willen wij inzoomen op eenheid in verscheidenheid. De overeenkomsten, respect voor elkaar zijn hierin belangrijk. De gevolgen van respectloosheid, wat tot uiting komt in kwetsende en discriminerende uitspraken , willen wij dit jaar tegen gaan. De film ‘Fataal’ staat hierin centraal. De boodschap in deze film is dat discriminatie en zinloos geweld niks oplost.
Archell Thompson in een sketch ingaan op wat onverdraagzaamheid met slachtoffers doet. Tijdens de workshops worden verschillende activiteiten aangeboden. Deze worden begeleid door leerlingen van de Skills- en Cultuurklas. Hierin komt verdraagzaamheid terug.

Op de website www.veenoord.info en op Instagram en Facebook zullen weer impressies van deze dag verschijnen.

-          Woensdag 26 juni 2019 is de schoolreis. De deelnemers krijgen hierover nog apart bericht. Leerlingen weten dat zij niet mee mogen als zij nog op de ‘meldlijst’ staan. Leerlingen die niet meegaan, hebben die dag geen school.

-          In elk leerjaar worden de komende weken diagnostische toetsen worden afgenomen:

-          Diataal bestaat uit twee items: diatekst en diawoord. De CITO omvat 10 (!) toetsen.

o   Leerjaar 1 begint komende week met CITO toetsen.

o   Leerjaar 2 doet vanaf 26 juni Diataal, heeft twee maanden geleden al de CITO gedaan.

o   Leerjaar 3 doet vanaf 24 juni CITO toetsen

o   Leerjaar 1 doet vanaf 3 juli Diataal

 

Ik hoop u hiermee weer voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet, namens de schoolleiding,

 

Theo Peters

teamleider onderbouw

 

Handtekening

Veenoord 15 – 3079NH Rotterdam l Postbus 9244 -3007AE Rotterdam

T  010-4832344 l E tpeters@lmc-vo.nl l W www.veenoord.info

'Overtref jezelf, verbaas jezelf'