image

Dinsdag geen lessen

image
image

Dinsdag 13 November zijn er geen lessen Het is een studiedag voor alle docenten van LMC. Meer info............

Geachte ouder/verzorger,

Hieronder enkele mededelingen. Een uitgebreidere nieuwsbrief volgt aan het eind van deze week.

•Dinsdag 13 november zijn er geen lessen.
 Zoals al in de jaarplanning staat vermeld is dit een studiedag voor al het personeel van ons bestuur.

De school is ook telefonisch niet bereikbaar.
•Donderdag 15 november is er weer carrièrecoach voor de leerlingen van leerjaar 4.
•Donderdag 15 november komt de leerplichtambtenaar op school. Zij zal in gesprek gaan met de leerlingen die nu al te vaak te laat zijn gekomen.

De ouders/verzorgers van deze leerlingen hebben al een bericht thuis gehad dat leerplicht van deze ‘te laten’ op de hoogte is gesteld.

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Theo Peters

locatieleider en teamleider onderbouw

'Overtref jezelf, verbaas jezelf'