image

De laatste loodjes

image
image

De laatste 2 weken van dit schooljaar.
Info over de activiteiten van deze laatste 2 weken.

 

Geachte ouders/verzorgers,

De laatste weken zijn aangebroken en daarmee dus ook de laatste loodjes. De laatste toetsen worden gemaakt en ingehaald en dan staat over twee weken de vakantie voor de deur. Langs deze weg willen we u informeren over de activiteiten die de leerlingen nog te wachten staan.

Afgelopen vrijdag 29 juni hebben wij een sfeervolle diploma-uitreiking gehad, voorafgegaan door een barbecue van de geslaagden met het personeel. We zijn heel trots op onze resultaten: 100 procent van de leerlingen van het leerwerktraject zijn geslaagd, 100 procent van de leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg en in totaal is ruim 96 procent van de leerlingen geslaagd. Daarbij waren er nog extraatjes: een Cum Laude geslaagde leerling, leerlingen met een of meer vakken op een hoger niveau en leerlingen die zelfs al kerntaak 1 van het MBO hebben behaald! Ze hebben zichzelf echt overtroffen!

Op donderdag 5 juli zal de einddisco plaatsvinden. Deze disco zal zijn van 19:30 tot 22:00. Deze disco is niet verplicht voor de leerlingen. Mocht uw kind op donderdag ziek zijn, dan mag uw kind ook niet aanwezig zijn bij de disco. Het thema is zomer, maar we gaan er wel vanuit dat uw kind gepast gekleed naar de disco komt. De mentoren zullen dit ook met hun klas bespreken.

Vrijdag 6 juli zijn de leerlingen het eerste uur vrij. Daarna worden zij nog verwacht voor de laatste lessen en het inhalen van de laatste toetsen.

Uiterlijk vrijdag 6 juli moet al het schoolwerk zijn afgerond, zodat uw zoon/dochter over kan gaan naar het volgende leerjaar. Wij zullen dit inhalen zo goed mogelijk sturen, in ieder geval in klas 3 met een aftekenkaart. Is die kaart niet door elke vakdocent afgetekend en daarna door de mentor en leerling ondertekend, dan kan de leerling dus niet door naar het volgende studiejaar! Voor sommige leerlingen dus nog hard aanpoten, voor andere is dit een eitje. Bespreekt u met uw kind hoe hij/zij ervoor staat?

Op maandag 9 juli worden de voortgangsgesprekken met de leerlingen gehouden. Dit wordt alleen gedaan met de leerlingen, zodat er doelen opgesteld kunnen worden voor volgend jaar. Aan het begin van volgend jaar worden deze doelen dan in een startgesprek van de nieuwe mentor met de ouders/verzorgers besproken.

De mentoren maken afspraken met de leerlingen op welke tijd ze aanwezig moeten zijn op maandag 9 juli.

Dinsdag 10 juli moeten de leerlingen om 08:30 op school zijn voor het uitreiken van het rapport. Na deze dag begint de vakantie voor de leerlingen. Op woensdag 29 augustus 2018 hopen wij alle leerlingen weer in goede gezondheid terug te zien.

Op donderdag 12 juli is de school gesloten in verband met een personeelsdag.

De school is nog bereikbaar tot en met woensdag 18 juli.

We willen u namens het hele personeel van Veenoord alvast een fijne en zonnige zomervakantie wensen.

Met vriendelijke groet,

Het Veenoord-personeel

 

'Overtref jezelf, verbaas jezelf'