image

Nieuws voor ouders/verzorgers

image
image

Op de hoogte zijn van het laatste nieuws van Veenoord.......hier leest u het.

Aan de ouders/verzorgers van al onze leerlingen
 
• In de afgelopen weken is er een aantal keer een 45 minutenrooster geweest in verband met bezoeken van basisscholen en voor de Open Dag. Wij hebben geprobeerd om op die manier zoveel mogelijk lessen toch door te laten gaan.

• De Open Dag is goed verlopen, er waren meer bezoekers dan in de acht jaren daarvoor. 
Wij zijn hier blij mee.

• Wij zijn hard bezig met het vernieuwen van het onderwijs op Veenoord. De slogan op onze folders is: Over tref jezelf, Verbaas jezelf op Veenoord. Daarbij moet de regie zoveel mogelijk bij de leerling komen te liggen. Wij hebben dit schooljaar daarmee al een start gemaakt door de rapportgesprekken intensiever te maken en door de leerlingen dit gesprek te laten leiden. De eerstvolgende gesprekken worden op 12 en 13 maart gehouden. Wij roosteren die dagen weer helemaal uit en nemen uitgebreid de tijd om met u en uw kind de oude afspraken na te lopen en dan nieuwe doelen te stellen.

• Om volgend schooljaar een stevig vervolg te kunnen geven aan de vernieuwing van ons onderwijs, is er veel overleg en werktijd nodig. Wij willen de lessen zoveel mogelijk door laten gaan en daarom hebben wij ervoor gekozen om voortaan elke maandag een 45 minutenrooster te houden. De leerlingen hebben dus gewoon vijf lesuren, alleen duren ze een kwartier korter. De leerlingen zijn dan om 12:45 uur vrij en wij kunnen een hele middag aan de slag.

• Komende week zijn er op dinsdag bliksemstages voor klas 1 en op donderdag voor klas 2. Er zal dan een aangepast rooster gelden.

• Op de website van de school, maar ook op onze facebook- en instagrampagina’s, wordt de actuele gang van zaken goed bijgehouden. Als u minimaal een keer per week die pagina’s of website bezoekt, bent u helemaal bij!
 
Wij hopen u hiermee weer voldoende te hebben geïnformeerd.

'Overtref jezelf, verbaas jezelf'