img

Email

Alle leerlingen van Veenoord hebben een emailadres van school.
Dit adres heeft de vorm leerlingnummer@student.lmc-vo.nl en kan bereikt worden door op de volgende link te klikken: Mailbox

Als wachtwoord moeten de leerlingen hun schoolinlogcode gebruiken. Dit schoolemailadres komt dus niet in plaats van privéadressen, want het kan door de mentor worden ingezien. Voordeel: een docent kan een hele klas of groep een bericht sturen en de leerling kan naar elke docent een e-mail sturen: in 'nieuw bericht' moeten zij daarvoor op Aan dubbelklikken