image

Centrum voor Jeugd en Gezin

Aan jouw school is een schoolverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) verbonden. Daarnaast ziet zij je een aantal keer in klas 1 en in het jaar voor het eindexamen op school. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek of bij het afnemen van een (digitale) vragenlijst in de klas. 

Overtref je zelf! verbaas jezelf!

Op Veenoord heb jij de regie in handen!
Je volgt je eigen persoonlijke leerroute.
Je doet waar mogelijk vakken op een hoger niveau (BB/KB/TL). 
Je leert eigen keuzes maken en zet prestaties neer waar je trots op kunt zijn. 

>>LEES VERDER>>

 

Klas 1

In het eerste schooljaar heb je met de jeugdverpleegkundige een gesprek op school. Samen praat je over hoe het met je gaat. Tijdens dit gesprek kun je vragen stellen over jouw gezondheid en ontwikkeling. Voordat het gesprek plaatsvindt komt de jeugdverpleegkundige in de klas langs om door jou twee vragenlijsten in te laten vullen. De antwoorden worden in het gesprek gebruikt. Ook vraagt hij/zij aan jouw mentor hoe het met je gaat. De gesprekken en vragenlijsten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Jaar voor eindexamen

In het jaar voordat je examen doet vul je een digitale gezondheidsvragenlijst in. De vragenlijst bestaat uit vragen over jouw gezondheid en leefstijl. Na het invullen krijg je een persoonlijk gezondheidsprofiel te zien met de resultaten van de vragenlijst en handige tips. Aan de hand van de resultaten of als je het zelf wilt, nodigt de jeugdverpleegkundige je uit voor een gesprek. De gesprekken en digitale gezondheidsvragenlijst worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Zorgteam op school

Het zorgteam is een overleg met verschillende deskundigen en verbonden aan de school. Afhankelijk van de vraag kan de school de jeugdverpleegkundige van het CJG uitnodigen om deel te nemen aan het zorgteam.

Ziekteverzuim 

In samenwerking met de school, geeft het CJG meer aandacht aan leerlingen die door ziekte niet naar school kunnen komen. Lang of veel ziek zijn kan gevolgen hebben voor de schoolprestaties. Leerlingen die langer dan een week of vaak niet op school zijn geweest, worden daarom door de school aangemeld bij de jeugdverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin.
De jeugdverpleegkundige van het CJG gaat graag in gesprek om samen te kijken naar de reden van de afwezigheid. En welke ondersteuning er nodig is om dit op te lossen.

Vragen?

Heb jij of je ouders/verzorgers een vraag? Neem dan contact op met de jeugdverpleegkundige die aan jouw school verbonden is:
• Dorothé Riteco
• Telefoonnummer: 06-31796659
• E-mail: d.riteco@cjgrijnmond.nl

Alles onder één dak

Het CJG bij jou in de buurt is dé plek waar je terecht kunt met vragen over gezondheid, opgroeien en verzorging. Als het nodig is biedt het CJG je advies en ondersteuning. Naast jeugdverpleegkundigen werken er ook jeugdartsen, doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om gezond en veilig opgroeien mogelijk te maken.
Ga voor meer informatie over het CJG of voor handige links naar onze website

www.cjgcharlois.nl

 

'Overtref jezelf, verbaas jezelf'