Schoolmaatschappelijk werker (SMW)

Leerlingen en/of hun ouder(s)/verzorger(s) kunnen bij de schoolmaatschappelijk werker terecht als er problemen zijn, bijvoorbeeld op school, thuis of in hun vrije tijd. De Smw'er voert samen met de leerling een aantal gesprekken op school en zoekt naar oplossingen voor eventuele problemen. Mochten wij er samen met een aantal gesprekken (maximaal 5) niet uitkomen en er is meer of andere hulp nodig dan kan ik de leerling en ouders doorverwijzen naar organisaties buiten school, die verder kunnen helpen. Ook de coach kan contact met ons opnemen voor informatie en advies.
Een aantal voorbeelden van onderwerpen waarover leerlingen zouden kunnen komen praten:
• Je hebt thuis veel ruzie en hierdoor kun jij je niet goed concentreren op school.
• Je wordt gepest in de klas en je weet niet hoe je er mee om moet gaan.
• Je bent de laatste tijd moe en in de war en je wilt graag een aantal zaken op een rijtje zetten.
• Je wordt veel de klas uitgestuurd en je weet niet hoe je dat in je eentje moet oplossen.
Natuurlijk zijn er nog veel andere voorbeelden te bedenken waarbij het soms prettig is om daar even met iemand anders over te praten. Spreek hierover met je coach! Je coach kan jou namelijk in contact brengen met mij. J ekan ook rechtstreeks contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker of een mailbericht sturen. 
De schoolmaatschappelijk werker voor Veenoord is Karin van der Pijl. Zij is werkzaam vanuit Enver Jeugd- en Opvoedhulp. Op dinsdag en
woensdag is zij aanwezig op school tussen 08.30-17.00 Je kan haar ook via de mail bereiken: kvanderpijl@lmc-vo.nl De kamer van SMW vind je op de 1e verdieping naast lokaal 16.
Informatie over Hulp aan jongeren vind je op de website van Enver. Klik hier!

'Overtref jezelf, verbaas jezelf'