Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad op Veenoord

De MR op Veenoord bestaat uit ouders en personeel, terwijl ook  leerlingen deel kunnen uitmaken van de MR. In het medezeggenschapsreglement van de school staat hoe de verkiezingen voor de medezeggenschapsraad verlopen.

Op Veenoord VMBO kan de MR uit vier ouders en/of leerlingen en vier personeelsleden bestaan. Dit schooljaar bestaat de MR uit 2 personeelsleden.

Wilt u meer weten, of hebt u interesse om in de toekomst lid van de raad te worden, neem dan contact op met dhr. Rijlaarsdam hrijlaarsdam@lmc-vo.nl

 

TEST

'Overtref jezelf, verbaas jezelf'