Leerplicht & aanvraag verlof

De Nederlandse overheid heeft in de Leerplichtwet vastgelegd dat ieder kind naar school moet. Ouders moeten zorgen dat hun kind naar school gaat, de gemeente heeft de wettelijke taak om in de gaten te houden of kinderen ook echt naar school komen. De gemeente Rotterdam wil het schoolverzuim terugdringen. Hiervoor zijn speciale leerplichtambtenaren aangewezen. Zij proberen te voorkomen dat jongeren door (dreigend) schoolverzuim en voortijdige schooluitval in hun vorming en ontwikkeling worden belemmerd. Klik hier voor de website van Bureau Leerplicht Rotterdam. 

In het verzuimprotocol staan rechten en plichten vermeld met betrekking tot verzuim. Klik hier! 

De directie van de school mag toestemming geven voor verlof t/m 10 dagen (niet aansluitend aan een vakantie)  Klik hier voor het aanvraagformulier.

Bureau Leerplicht mag toestemming geven voor verlof van 10 dagen en meer. Klik hier voor het aanvraagformulier.

'Overtref jezelf, verbaas jezelf'