Downloads

Belangrijke documenten!

Publicaties

Klik hier voor de folder Veenoord SCHOOL FOR SPORT&LIFESTYLE

Scholen op de kaart

Klik hier voor stroomschema's Corona
Klik hier voor het openen van het verzuimprotocol.
Klik hier voor het openen van het schoolplan 2018-2022
Klik hier voor de examenwijzer van Veenoord.
Klik hier voor de schoolgids 2022-2023
Klik hier voor het leerlingenstatuut LMC
Klik hier voor het examenreglement en programma
van toetsing en afsluiting 2022-2023

 

'Overtref jezelf, verbaas jezelf'